Zapojili jsme se do celosvětového dárcovského hnutí Giving Tuesday!

27. 11. 2023

Z každého prodaného Perníkového cappuccina do 12. 12. 2023 věnujeme 1 Kč spolku Hvězdy dětem, z.s. | Každé dítě může být hvězdou (hvezdydetem.cz), který pomáhá znevýhodněným dětem začlenit se do společnosti.

Spolek Hvězdy dětem, z.s. se zaměřuje na podporu volnočasových aktivit dětí z dětských domovů a přípravu mládeže na jejich zaměstnání. Poskytuje dětem v dětských domovech i psychologickou a ergoterapeutickou podporu. Pracovníci spolku využívají svých zkušeností a v rámci tzv. pojízdné psychologické ambulance dojíždí do různých dětských domovů a poskytují psychologickou podporu dětem, které ji potřebují. Aktuálně tuto podporu velice oceňují v Dětském domově Litoměřice, a přáním spolku je, rozšířit ji i do Dětského domova Most, kde poptávka po těchto službách a formě podpory stále stoupá.

Děkujeme, že pomáháte s námi!